קטורות

 ריפוי ארומתי 

שרפים, עלים, גזעים, עצים, פרחים - קטורות מהטבע

שלוקחים אותנו למחוזות אחרים.